+(374) 096-313 222

Պոժմաստեր, երբ կրակն անզոր է

Սպասարկում

Գլխավոր Կրակմարիչների վերալիցքավորում և փորձարկում

Կրակմարիչների վերալիցքավորում և փորձարկում

«Պոժմաստեր» ՍՊԸ - ն Ռուսաստանի Դաշնությունից ներմուծել է СЗП-02гу станция зарядная порошковая և СЗУ-03НД станция зарядная углекислотная սարքավորումները, որոնց միջոցով իրականացնում է կրակմարիչների փորձարկում և վերալիցքավորում:

Տվյալ սարքավորումները համարվում են արտադրական վտանգավոր օբյեկտներ, ուստի գրանցված են ՀՀ ԱԻՆ ռեեստրում և անցել են փորձաքննություն` ստանալով շահագործման դրական եզրակացություն: