+(374) 096-313 222

Պոժմաստեր, երբ կրակն անզոր է

Օդափրփրային կրակմարիչներ

Գլխավոր Օդափրփրային կրակմարիչներ

Օդափրփրային կրակմարիչ ОВП-4 (A.B)

Լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 4.0+-0.5

Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.5 МПа

Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս՝ 3.0 մետր

Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է +5 0C +50 0C

Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 6.3 կգ

Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 400 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 150 մմ

Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի

Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը` 5 տարի

Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն

Օդափրփրային կրակմարիչ ОВП-8 (A.B)

Լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 8.0+-0.4

Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.5 МПа

Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս՝ 4.0 մետր

Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է +5 0C +50 0C

Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 11.4 կգ

Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 510 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 185 մմ

Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի

Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը` 5 տարի

Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն

Կրակմարիչները նախատեսված են A.B դասի հրդեհների մարման համար
A-այրվող պինդ (ծխացող) նյութերից առաջացած հրդեհները մարելու համար
B-այրվող հեղուկներից առաջացած հրդեհները մարելու համար