+(374) 096-313 222

Պոժմաստեր, երբ կրակն անզոր է

Հրշեջ Գույք

Գլխավոր Հրշեջ Գույք

Հրշեջ լոմ

Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն

Կեռաձող հակահրդեհային

Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն

Հրշեջ բահ

Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն

Հրշեջ դույլ

Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն

Հրշեջ կացին

Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն

Հակահրդեհային ծածկոց ПП-300 /1.5 x 2.0/

Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն

Հակահրդեհային ծածկոց ПП-600 /1.5 x 2.0/

Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն

Ձեռնոցներ բրեզենտի լայնաբերան

Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն

Ձեռնոցներ բրեզենտի լայնաբերան` առանց տաքացման

Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն

Ձեռնոցներ լայնաբերան` երեք մատանի

Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն

Խողովակ ռաստրուբով ОУ-4.5.6.7.9. համար /L-400mm/

Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն

Խողովակ ռաստրուբով ОУ-10.15.20 համար /L-1m/

Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն

Խողովակ ռաստրուբով ОУ-25 համար /L-3m/

Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն

Խողովակ ռետինե ОП-4.5.6.8. համար /d-16mm/

Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն

ЗПУ ОУ-25, ОУ-55 համար

Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն

ЗПУ ОП-4.5.6.8.10 համար

Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն

Հրշեջ կասկա КЗ-94 սպիտակ

Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն

Հրշեջ կասկա КП-92 սպիտակ

Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն