+(374) 096-313 222

Պոժմաստեր, երբ կրակն անզոր է

Ավազի Արկղեր

Գլխավոր Ավազի Արկղեր

Ավազի արկղ 0.1м3

Կրակմարիչի համար նախատեսված տեղերի (4-8 կգ.-անոց) քանակը

Հրշեջ խողովակի համար նախատեսված տեղերի քանակը

Չափսերը, մմ (երկարություն, բարձրություն, խորություն)՝ 810 x 470 x 520

Պահարանի/վահանակի կշիռը՝ 9.2 կգ

Պահարանի/վահանակի գույնը՝ կարմիր

Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն

Ավազի արկղ 0.353

Կրակմարիչի համար նախատեսված տեղերի (4-8 կգ.-անոց) քանակը

Հրշեջ խողովակի համար նախատեսված տեղերի քանակը

Չափսերը, մմ (երկարություն, բարձրություն, խորություն)՝ 1010 x 570 x 650

Պահարանի/վահանակի կշիռը՝ 15.2 կգ

Պահարանի/վահանակի գույնը՝ կարմիր

Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն