+(374) 096-313 222

Պոժմաստեր, երբ կրակն անզոր է

Փոշիով կրակմարիչներ

Գլխավոր Փոշիով կրակմարիչներ

Փոշիով կրակմարիչ ОП-1 (A.B.C.E)

Լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 1+-0.05

Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.2 МПа

Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս՝ 2.0 մետր

Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -20 0C +50 0C

Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 1.9 կգ

Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 300 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 90 մմ

Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի

Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը` 4.5 տարի

Արտադրող երկիր՝ Պոժտեխնիկա (Բելառուս)

Փոշիով կրակմարիչ ОП-2 (A.B.C.E)

Լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 2.0+-0.1

Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.2 МПа

Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս՝ 2.1 մետր

Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -40 0C +50 0C

Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 3.6 կգ

Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 370 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 120 մմ

Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի

Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը` 4.5 տարի

Արտադրող երկիր՝ Պոժտեխնիկա (Բելառուս)

Փոշիով կրակմարիչ ОП-2 (A.B.C.E)

Լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 2.0+-0.1

Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.2 МПа

Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս՝ 2.1 մետր

Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -40 0C +50 0C

Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 3.6 կգ

Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 370 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 120 մմ

Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի

Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը` 4.5 տարի

Արտադրող երկիր՝ Պոժտեխնիկա (Բելառուս)

Փոշիով կրակմարիչ ОП-3 (A.B.C.E)

Լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 3.0+-0.15

Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.5 МПа

Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս՝ 2.0 մետր

Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -40 0C +50 0C

Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 4.8 կգ

Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 350 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 150 մմ

Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի

Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը` 4.5 տարի

Արտադրող երկիր՝ Պոժտեխնիկա (Բելառուս)

Փոշիով կրակմարիչ ОП-4 (A.B.C.E)

Լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 4.0+-0.2

Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.5 МПа

Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս՝ 3.0 մետր

Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -40 0C +50 0C

Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 6.3 կգ

Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 420 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 150 մմ

Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի

Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը` 4.5 տարի

Արտադրող երկիր՝ Պոժտեխնիկա (Բելառուս)

Փոշիով կրակմարիչ ОП-4 (A.B.C.E)

Լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 4.0+-0.2

Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.5 МПа

Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս՝ 3.0 մետր

Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -40 0C +50 0C

Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 6.3 կգ

Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 420 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 150 մմ

Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի

Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը` 4.5 տարի

Արտադրող երկիր՝ Պոժտեխնիկա (Բելառուս)

Փոշիով կրակմարիչ ОП-5 (A.B.C.E)

Լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 5.0+-0.25

Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.5 МПа

Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս՝ 3.0 մետր

Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -40 0C +50 0C

Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 7.7 կգ

Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 480 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 150 մմ

Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի

Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը` 4.5 տարի

Արտադրող երկիր՝ Պոժտեխնիկա (Բելառուս)

Փոշիով կրակմարիչ ОП-8 (A.B.C.E)

Լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 8.0+-0.4

Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.5 МПа

Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս՝ 4.0 մետր

Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -40 0C +50 0C

Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 11.4 կգ

Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 520 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 185 մմ

Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի

Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը` 4.5 տարի

Արտադրող երկիր՝ Պոժտեխնիկա (Բելառուս)

Փոշիով կրակմարիչ ОП-9 (A.B.C.E)

Լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 50+-2.0

Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.2 МПа

Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս՝ 6.0 մետր

Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -40 0C +50 0C

Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 70.0 կգ

Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 680 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 330 մմ

Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի

Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը` 5 տարի

Արտադրող երկիր՝ Պոժտեխնիկա (Բելառուս)

Փոշիով կրակմարիչ ОП-10 (A.B.C.E)

Լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 10.0+-0.5

Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.5 МПа

Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս՝ 4.0 մետր

Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -40 0C +50 0C

Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 14.5 կգ

Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 590 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 185 մմ

Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի

Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը` 4.5 տարի

Արտադրող երկիր՝ Պոժտեխնիկա (Բելառուս)

Փոշիով կրակմարիչ ОП-25 (A.B.C.E)

Լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 25.0+-0.15

Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.6 МПа

Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս՝ 6.0 մետր

Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -40 0C +50 0C

Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 35.6 կգ

Կրակմարիչի բարձրությունը՝ -- մմ, իրանի տրամագիծը՝ -- մմ

Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի

Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը` 5 տարի

Արտադրող երկիր՝ Պոժտեխնիկա (Բելառուս)

Փոշիով կրակմարիչ ОП-50 (A.B.C.E)

Լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 50+-2.0

Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.2 МПа

Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս՝ 6.0 մետր

Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -40 0C +50 0C

Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 70.0 կգ

Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 680 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 330 մմ

Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի

Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը` 5 տարի

Արտադրող երկիր՝ Պոժտեխնիկա (Բելառուս)

Փոշիով կրակմարիչ ОП-75 (A.B.C.E)

Լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 75

Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.2 МПа

Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս՝ 6.0 մետր

Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -40 0C +50 0C

Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 98 կգ

Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 650 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 400 մմ

Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի

Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը` 5 տարի

Արտադրող երկիր՝ Պոժտեխնիկա (Բելառուս)

Փոշիով կրակմարիչ ОП-100 (A.B.C.E)

Լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 100

Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.2 МПа

Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս՝ 6.0 մետր

Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -40 0C +50 0C

Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 120 կգ

Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 1450 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 330 մմ

Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի

Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը` 5 տարի

Արտադրող երկիր՝ Պոժտեխնիկա (Բելառուս)

Կրակմարիչները նախատեսված են B.C.E դասի հրդեհների մարման համար
A-այրվող պինդ (ծխացող) նյութերից առաջացած հրդեհները մարելու համար
B-այրվող հեղուկներից առաջացած հրդեհները մարելու համար
C-այրվող գազերից առաջացած հրդեհները մարելու համար
E-էլեկտրականությունից առաջացած հրդեհները մարելու համար (մինչև 1000 V)