+(374) 096-313 222

Պոժմաստեր, երբ կրակն անզոր է

Հրշեջ Վահանակներ

Գլխավոր Հրշեջ Վահանակներ

Հրշեջ վահանակ բաց մետաղական հավաքովի

Կրակմարիչի համար նախատեսված տեղերի (4-8 կգ.-անոց) քանակը՝ 2

Հրշեջ խողովակի համար նախատեսված տեղերի քանակը

Չափսերը, մմ (երկարություն, բարձրություն, խորություն)՝ 1.1x1.1

Վահանակի կշիռը՝ 8.5 կգ

Վահանակի գույնը՝ կարմիր

Կոմպլեկտի մեջ ներառվող պարագաներ՝ հրշեջ բահ, հրշեջ դույլ, հրշեջ լոմ, հրշեջ բագոռ, հրշեջ կացին

Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն

Հրշեջ վահանակ բաց մետաղական

Կրակմարիչի համար նախատեսված տեղերի (4-8 կգ.-անոց) քանակը՝ 2

Հրշեջ խողովակի համար նախատեսված տեղերի քանակը

Չափսերը, մմ (երկարություն, բարձրություն, խորություն)՝ 1.2x1.1

Վահանակի կշիռը՝ 13.6 կգ

Վահանակի գույնը՝ սպիտակ

Կոմպլեկտի մեջ ներառվող պարագաներ՝ հրշեջ բահ, հրշեջ դույլ, հրշեջ լոմ, հրշեջ բագոռ, հրշեջ կացին

Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն

Հրշեջ վահանակ փակ մետաղական ճաղե դռներով

Կրակմարիչի համար նախատեսված տեղերի (4-8 կգ.-անոց) քանակը՝ 2

Հրշեջ խողովակի համար նախատեսված տեղերի քանակը

Չափսերը, մմ (երկարություն, բարձրություն, խորություն)՝ 1200 x 700 x 300

Վահանակի կշիռը՝ 14.5 կգ

Վահանակի գույնը՝ կարմիր

Կոմպլեկտի մեջ ներառվող պարագաներ՝ հրշեջ բահ, հրշեջ դույլ, հրշեջ լոմ, հրշեջ բագոռ, հրշեջ կացին

Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն

Հրշեջ վահանակ փակ մետաղական ապակե դռներով

Կրակմարիչի համար նախատեսված տեղերի (4-8 կգ.-անոց) քանակը՝ 2

Հրշեջ խողովակի համար նախատեսված տեղերի քանակը

Չափսերը, մմ (երկարություն, բարձրություն, խորություն)՝ 1200 x 700 x 300

Վահանակի կշիռը՝ 14.5 կգ

Վահանակի գույնը՝ կարմիր

Կոմպլեկտի մեջ ներառվող պարագաներ՝ հրշեջ բահ, հրշեջ դույլ, հրշեջ լոմ, հրշեջ բագոռ, հրշեջ կացին

Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն

Հրշեջ վահանակ փակ մետաղական դռներով

Կրակմարիչի համար նախատեսված տեղերի (4-8 կգ.-անոց) քանակը՝ 2

Հրշեջ խողովակի համար նախատեսված տեղերի քանակը

Չափսերը, մմ (երկարություն, բարձրություն, խորություն)՝ 1200 x 700 x 300

Վահանակի կշիռը՝ 15.6 կգ

Վահանակի գույնը՝ կարմիր

Կոմպլեկտի մեջ ներառվող պարագաներ՝ հրշեջ բահ, հրշեջ դույլ, հրշեջ լոմ, հրշեջ բագոռ, հրշեջ կացին

Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն

Հրշեջ վահանակ փակ (կոմբի)

Կրակմարիչի համար նախատեսված տեղերի (4-8 կգ.-անոց) քանակը՝ 2

Հրշեջ խողովակի համար նախատեսված տեղերի քանակը

Չափսերը, մմ (երկարություն, բարձրություն, խորություն)՝ 1200 x 300

Վահանակի կշիռը՝ 24 կգ

Կոմպլեկտի մեջ ներառվող պարագաներ՝ հրշեջ բահ, հրշեջ դույլ, հրշեջ լոմ, հրշեջ բագոռ, հրշեջ կացին

Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն

Հրշեջ վահանակ փակ (բունկեր)

Կրակմարիչի համար նախատեսված տեղերի (4-8 կգ.-անոց) քանակը՝ 2

Հրշեջ խողովակի համար նախատեսված տեղերի քանակը

Չափսերը, մմ (երկարություն, բարձրություն, խորություն)՝ 1300 x 400

Վահանակի կշիռը՝ 26 կգ

Կոմպլեկտի մեջ ներառվող պարագաներ՝ հրշեջ բահ, հրշեջ դույլ, հրշեջ լոմ, հրշեջ բագոռ, հրշեջ կացին

Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն