+(374) 096-313 222

Պոժմաստեր, երբ կրակն անզոր է

Հրշեջ Հիդրանտներ

Գլխավոր Հրշեջ Հիդրանտներ

Հրշեջ հիդրանտ ГП-Н=500mm

Աշխատանքային ճնշումը՝ 1.5

Խողովակի/ծորակի տրամագիծը՝ - մմ

Կշիռը՝ 46 կգ

Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն

Հրշեջ հիդրանտ ГП-Н=750mm

Աշխատանքային ճնշումը՝ 1.5

Խողովակի/ծորակի տրամագիծը՝ - մմ

Կշիռը՝ 50 կգ

Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն

Հրշեջ հիդրանտ ГП-Н=1000mm

Աշխատանքային ճնշումը՝ 1.5

Խողովակի/ծորակի տրամագիծը՝ - մմ

Կշիռը՝ 54.2 կգ

Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն