+(374) 096-313 222

Պոժմաստեր, երբ կրակն անզոր է

Հրշեջ Խողովակներ

Գլխավոր Հրշեջ Խողովակներ

Հրշեջ խողովակ փողակով, հրշեջ գլխիկով

Հրշեջ խողովակի երկարությունը՝ 20+-1 մետր

Աշխատանքային ճնշումը՝ 0.6

Խողովակի/ծորակի տրամագիծը՝ 51 մմ

Կշիռը՝ 8 կգ

Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն

Հրշեջ խողովակ հրշեջ գլխիկներով

Հրշեջ խողովակի երկարությունը՝ 20+-1 մետր

Աշխատանքային ճնշումը՝ 0.6

Խողովակի/ծորակի տրամագիծը՝ 51 մմ

Կշիռը՝ 8 կգ

Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն

Հրշեջ խողովակ հրշեջ գլխիկներով

Հրշեջ խողովակի երկարությունը՝ 20+-1 մետր

Աշխատանքային ճնշումը՝ 1.6

Խողովակի/ծորակի տրամագիծը՝ 66 մմ

Կշիռը՝ 10 կգ

Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն

Հրշեջ խողովակ հրշեջ գլխիկներով

Հրշեջ խողովակի երկարությունը՝ 20+-1 մետր

Աշխատանքային ճնշումը՝ 0.6

Խողովակի/ծորակի տրամագիծը՝ 66 մմ

Կշիռը՝ 10 կգ

Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն

Հրշեջ խողովակ հրշեջ գլխիկներով

Հրշեջ խողովակի երկարությունը՝ 10+-1 մետր

Աշխատանքային ճնշումը՝ 1.5

Խողովակի/ծորակի տրամագիծը՝ 51 մմ

Կշիռը՝ 6 կգ

Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն

Հրշեջ խողովակ հրշեջ գլխիկներով

Հրշեջ խողովակի երկարությունը՝ 10+-1 մետր

Աշխատանքային ճնշումը՝ 1.5

Խողովակի/ծորակի տրամագիծը՝ 51 մմ

Կշիռը՝ 6 կգ

Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն

Հրշեջ խողովակ հրշեջ գլխիկներով

Հրշեջ խողովակի երկարությունը՝ 20+-1 մետր

Աշխատանքային ճնշումը՝ 1.6

Խողովակի/ծորակի տրամագիծը՝ 66 մմ

Կշիռը՝ 10 կգ

Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն