+(374) 096-313 222

Պոժմաստեր, երբ կրակն անզոր է

Հրդեհամարման Մոդուլներ

Գլխավոր Հրդեհամարման Մոդուլներ

Finfire Ինքնաշխատ գունդ կրակմարիչ

Ընդհանուր կշիռը՝ 1.6 կգ, լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 1.3 կգ

Հրդեհամարման փոշու բաց թողնման ժամանակը, 3 վրկ.

Հրդեհամարման մոդուլի տրամագիծը՝ 150 մմ

Հրդեհամարման ժամանակ պահպանվող տարածքը՝ 5 մ3

Հրդեհամարման մոդուլը օգտագործվում և պահպանվում է՝ -50 0C +90 0C

Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն

МПП "Буран-2.5 В" պայթող

Ընդհանուր կշիռը՝ 14.5 կգ, լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 2.5 կգ

Ընդհանուր կշիռը՝ 14.5 կգ, լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 2.5 կգ

Հրդեհամարման մոդուլի ամրացման բարձրությունը՝ 2.5-3.0 մետր

Աշխատանքային ճնշումը հրդեհամարման մոդուլի, մեջ 1.5+-0.1 МПа

Հրդեհամարման փոշու բաց թողնման ժամանակը, 15 վրկ.

Ջերմային փականի բացման ջերմաստիճանը՝ 30+2 0C

Հրդեհամարման մոդուլի բարձրությունը՝ 240 մմ, տրամագիծը՝ 185 մմ

Հրդեհամարման ժամանակ պահպանվող տարածքը՝ 16 մ3

Հրդեհամարման մոդուլը օգտագործվում և պահպանվում է՝ -50 0C +50 0C

Հրդեհամարման մոդուլի վերալիցքավորման ժամկետը, ոչ պակաս` 5 տարի

Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն

МПП "Буран-8 У" պայթող

Ընդհանուր կշիռը՝ 10 կգ, լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 8 կգ

Հրդեհամարման մոդուլի ամրացման բարձրությունը՝ 3.0-3.5 մետր

Աշխատանքային ճնշումը հրդեհամարման մոդուլի, մեջ 1.5+-0.1 МПа

Հրդեհամարման փոշու բաց թողնման ժամանակը, 15 վրկ.

Ջերմային փականի բացման ջերմաստիճանը՝ 70+2 0C

Հրդեհամարման մոդուլի բարձրությունը՝ 330 մմ, տրամագիծը՝ 185 մմ

Հրդեհամարման ժամանակ պահպանվող տարածքը՝ 20 մ3

Հրդեհամարման մոդուլը օգտագործվում և պահպանվում է՝ -50 0C +50 0C

Հրդեհամարման մոդուլի վերալիցքավորման ժամկետը, ոչ պակաս` 5 տարի

Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն

МПП "Буран-8 У" ունիվերսալ

Ընդհանուր կշիռը՝ 10 կգ, լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 8 կգ

Հրդեհամարման մոդուլի ամրացման բարձրությունը՝ 3.0-3.5 մետր

Աշխատանքային ճնշումը հրդեհամարման մոդուլի, մեջ 1.5+-0.1 МПа

Հրդեհամարման փոշու բաց թողնման ժամանակը, 15 վրկ.

Ջերմային փականի բացման ջերմաստիճանը՝ 70+2 0C

Հրդեհամարման մոդուլի բարձրությունը՝ 420 մմ, տրամագիծը՝ 185 մմ

Հրդեհամարման ժամանակ պահպանվող տարածքը՝ 32 մ3

Հրդեհամարման մոդուլը օգտագործվում և պահպանվում է՝ -50 0C +50 0C

Հրդեհամարման մոդուլի վերալիցքավորման ժամկետը, ոչ պակաս` 5 տարի

Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն

МПП "Буран-8 Н" պատի

Ընդհանուր կշիռը՝ 10.5 կգ, լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 8 կգ

Հրդեհամարման մոդուլի ամրացման բարձրությունը՝ 3.0-3.5 մետր

Աշխատանքային ճնշումը հրդեհամարման մոդուլի, մեջ 1.5+-0.1 МПа

Հրդեհամարման փոշու բաց թողնման ժամանակը, 15 վրկ.

Ջերմային փականի բացման ջերմաստիճանը՝ 70 0C

Հրդեհամարման մոդուլի բարձրությունը՝ 420 մմ, տրամագիծը՝ 185 մմ

Հրդեհամարման ժամանակ պահպանվող տարածքը՝ 32 մ3

Հրդեհամարման մոդուլը օգտագործվում և պահպանվում է՝ -50 0C +50 0C

Հրդեհամարման մոդուլի վերալիցքավորման ժամկետը, ոչ պակաս` 5 տարի

Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն

Հրդեհամարման մոդուլները նախատեսված են A.B.C.E դասի հրդեհների մարման համար
A-այրվող պինդ (ծխացող) նյութերից առաջացած հրդեհները մարելու համար
B-այրվող հեղուկներից առաջացած հրդեհները մարելու համար
C-այրվող գազերից առաջացած հրդեհները մարելու համար
E-էլեկտրականությունից առաջացած հրդեհները մարելու համար (մինչև 1000 V)