+(374) 096-313 222

Պոժմաստեր, երբ կրակն անզոր է

Հրդեհային ինքնաշխատ համակարգի մոնտաժում

Գլխավոր Հրդեհային ինքնաշխատ համակարգի մոնտաժում

GSM Сигнализация Часовой 8 x 8-RF BOX'' комплект ра
Աստրա 42Ա Օպտո էլեկտրոն. Հրդեհային տվիչ
Астра-43А Извещатель пожарный тепловой точечный ма
Աստրա 45Ա տվիչ - ИП 5
Астра-812 Pro прибор приемно-контрольный охранно-
Աստրա - Ա ИЛС, Հասցեային գծի մեկուսիչ
Астра-А РПА Расширитель проводной адресный для ППК
БРП 12V 5А հոսանք սնուց վահանակ
ИП 103-5/1-А3* (առանց LED) հրդեհ դետեկտոր
Ծխային տվիչ ИП 212-141
Ձեռքի հրդեհ
Լուսաձայն տվիչ ОПОП-124-7
Անվտանգ սարք «Կոնտակտ GSM-9N» արտաքին GSM
Անվտանգ Համակարգ GSM -8 x 8-RF BOX
ИП 212-50М էլեմենտով հրդեհային տվիչ