Օդափրփրային կրակմարիչ ОВП-4 (A.B)

 • Լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 4.0+-0.5
 • Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.5 МПа
 • Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս՝ 3.0 մետր
 • Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է +5 0C +50 0C
 • Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 6.3 կգ
 • Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 400 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 150 մմ
 • Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի
 • Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը` 5 տարի
 • Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն


Օդափրփրային կրակմարիչ ОВП-8 (A.B)

 • Լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 8.0+-0.4
 • Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.5 МПа
 • Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս՝ 4.0 մետր
 • Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է +5 0C +50 0C
 • Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 11.4 կգ
 • Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 510 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 185 մմ
 • Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի
 • Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը` 5 տարի
 • Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն


Կրակմարիչները նախատեսված են A.B դասի հրդեհների մարման համար
A-այրվող պինդ (ծխացող) նյութերից առաջացած հրդեհները մարելու համար
B-այրվող հեղուկներից առաջացած հրդեհները մարելու համար