Փոշիով կրակմարիչ ОП-1 (A.B.C.E)

 • Լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 1+-0.05
 • Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.2 МПа
 • Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս՝ 2.0 մետր
 • Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -20 0C +50 0C
 • Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 1.9 կգ
 • Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 300 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 90 մմ
 • Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի
 • Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը` 4.5 տարի
 • Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն


Փոշիով կրակմարիչ ОП-2 (A.B.C.E)

 • Լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 2.0+-0.1
 • Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.2 МПа
 • Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս՝ 2.1 մետր
 • Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -40 0C +50 0C
 • Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 3.6 կգ
 • Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 370 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 120 մմ
 • Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի
 • Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը` 4.5 տարի
 • Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն


Փոշիով կրակմարիչ ОП-3 (A.B.C.E)

 • Լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 3.0+-0.15
 • Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.5 МПа
 • Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս՝ 2.0 մետր
 • Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -40 0C +50 0C
 • Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 4.8 կգ
 • Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 350 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 150 մմ
 • Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի
 • Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը` 4.5 տարի
 • Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն


Փոշիով կրակմարիչ ОП-4 (A.B.C.E)

 • Լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 4.0+-0.2
 • Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.5 МПа
 • Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս՝ 3.0 մետր
 • Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -40 0C +50 0C
 • Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 6.3 կգ
 • Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 420 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 150 մմ
 • Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի
 • Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը` 4.5 տարի
 • Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն


Փոշիով կրակմարիչ ОП-5 (A.B.C.E)

 • Լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 5.0+-0.25
 • Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.5 МПа
 • Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս՝ 3.0 մետր
 • Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -40 0C +50 0C
 • Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 7.7 կգ
 • Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 480 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 150 մմ
 • Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի
 • Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը` 4.5 տարի
 • Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն


Փոշիով կրակմարիչ ОП-8 (A.B.C.E)

 • Լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 8.0+-0.4
 • Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.5 МПа
 • Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս՝ 4.0 մետր
 • Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -40 0C +50 0C
 • Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 11.4 կգ
 • Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 520 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 185 մմ
 • Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի
 • Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը` 4.5 տարի
 • Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն


Փոշիով կրակմարիչ ОП-10 (A.B.C.E)

 • Լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 10.0+-0.5
 • Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.5 МПа
 • Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս՝ 4.0 մետր
 • Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -40 0C +50 0C
 • Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 14.5 կգ
 • Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 590 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 185 մմ
 • Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի
 • Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը` 4.5 տարի
 • Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն


Փոշիով կրակմարիչ ОП-25 (A.B.C.E)

 • Լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 25.0+-0.15
 • Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.6 МПа
 • Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս՝ 6.0 մետր
 • Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -40 0C +50 0C
 • Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 35.6 կգ
 • Կրակմարիչի բարձրությունը՝ -- մմ, իրանի տրամագիծը՝ -- մմ
 • Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի
 • Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը` 5 տարի
 • Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն


Փոշիով կրակմարիչ ОП-50 (A.B.C.E)

 • Լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 50+-2.0
 • Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.2 МПа
 • Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս՝ 6.0 մետր
 • Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -40 0C +50 0C
 • Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 70.0 կգ
 • Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 680 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 330 մմ
 • Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի
 • Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը` 5 տարի
 • Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն


Փոշիով կրակմարիչ ОП-75 (A.B.C.E)

 • Լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 75
 • Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.2 МПа
 • Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս՝ 6.0 մետր
 • Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -40 0C +50 0C
 • Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 98 կգ
 • Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 650 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 400 մմ
 • Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի
 • Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը` 5 տարի
 • Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն


Փոշիով կրակմարիչ ОП-100 (A.B.C.E)

 • Լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 100
 • Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.2 МПа
 • Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս՝ 6.0 մետր
 • Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -40 0C +50 0C
 • Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 120 կգ
 • Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 1450 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 330 մմ
 • Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի
 • Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը` 5 տարի
 • Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն


Կրակմարիչները նախատեսված են B.C.E դասի հրդեհների մարման համար
A-այրվող պինդ (ծխացող) նյութերից առաջացած հրդեհները մարելու համար
B-այրվող հեղուկներից առաջացած հրդեհները մարելու համար
C-այրվող գազերից առաջացած հրդեհները մարելու համար
E-էլեկտրականությունից առաջացած հրդեհները մարելու համար (մինչև 1000 V)