Ածխաթթվային կրակմարիչ ОУ-2 (B.C.E)

 • Կրակմարիչի իրանի տարողությունը՝ 2.9+-0.15
 • Լիցքավորված ածխածնի երկօքսիդի կշիռը՝ 2.0-1.0 կգ
 • Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ 20 0C МПа` 5.8
 • Հրդեհամարման նյութի մատակարման ժամանակահատվածը, ոչ պակաս 6 վրկ. (-20 0C +50 0C-ում)
 • Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -20 0C +50 0C
 • Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ՝ 2 մետր (-20 0C +50 0C)
 • Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 6.5 կգ
 • Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 570 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 115 մմ
 • Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի
 • Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը` 4.5 տարի
 • Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն


Ածխաթթվային կրակմարիչ ОУ-3 (B.C.E)

 • Կրակմարիչի իրանի տարողությունը՝ 4.3+-0.21
 • Լիցքավորված ածխածնի երկօքսիդի կշիռը՝ 3.0-1.5 կգ
 • Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ 20 0C МПа` 5.8
 • Հրդեհամարման նյութի մատակարման ժամանակահատվածը, ոչ պակաս 8 վրկ. (-20 0C +50 0C-ում)
 • Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -20 0C +50 0C
 • Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ՝ 3 մետր (-20 0C +50 0C)
 • Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 13.5 կգ
 • Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 600 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 150 մմ
 • Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի
 • Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը` 4.5 տարի
 • Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն


Ածխաթթվային կրակմարիչ ОУ-4 (B.C.E)

 • Կրակմարիչի իրանի տարողությունը՝ 5.4
 • Լիցքավորված ածխածնի երկօքսիդի կշիռը՝ 4 կգ
 • Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ 20 0C МПа` 5.8
 • Հրդեհամարման նյութի մատակարման ժամանակահատվածը, ոչ պակաս 8 վրկ. (-20 0C +50 0C-ում)
 • Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -20 0C +50 0C
 • Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ՝ 3 մետր (-20 0C +50 0C)
 • Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 11 կգ
 • Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 700 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 150 մմ
 • Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի
 • Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը` 4.5 տարի
 • Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն


Ածխաթթվային կրակմարիչ ОУ-5 (B.C.E)

 • Կրակմարիչի իրանի տարողությունը՝ 7.2+-0.36
 • Լիցքավորված ածխածնի երկօքսիդի կշիռը՝ 5.0-1.5 կգ
 • Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ 20 0C МПа` 5.8
 • Հրդեհամարման նյութի մատակարման ժամանակահատվածը, ոչ պակաս 8 վրկ. (-20 0C +50 0C-ում)
 • Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -20 0C +50 0C
 • Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ՝ 3 մետր (-20 0C +50 0C)
 • Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 14 կգ
 • Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 900 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 150 մմ
 • Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի
 • Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը` 4.5 տարի
 • Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն


Ածխաթթվային կրակմարիչ ОУ-7 (B.C.E)

 • Կրակմարիչի իրանի տարողությունը՝ 14.0+-0.45
 • Լիցքավորված ածխածնի երկօքսիդի կշիռը՝ 7.0-1.0 կգ
 • Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ 20 0C МПа` 5.8
 • Հրդեհամարման նյութի մատակարման ժամանակահատվածը, ոչ պակաս 10 վրկ. (-20 0C +50 0C-ում)
 • Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -20 0C +50 0C
 • Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ՝ 4 մետր (-20 0C +50 0C)
 • Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 22.5 կգ
 • Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 970 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 300 մմ
 • Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի
 • Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը` 5 տարի
 • Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն


Ածխաթթվային կրակմարիչ ОУ-15 (B.C.E)

 • Կրակմարիչի իրանի տարողությունը՝ 13+-0.4
 • Լիցքավորված ածխածնի երկօքսիդի կշիռը՝ 15 կգ
 • Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ 20 0C МПа` 5.8
 • Հրդեհամարման նյութի մատակարման ժամանակահատվածը, ոչ պակաս 15 վրկ. (-20 0C +50 0C-ում)
 • Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -20 0C +50 0C
 • Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ՝ 4 մետր (-20 0C +50 0C)
 • Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 31 կգ
 • Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 970 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 2x140 420 մմ
 • Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի
 • Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը` 5 տարի
 • Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն


Ածխաթթվային կրակմարիչ ОУ-20 (B.C.E)

 • Կրակմարիչի իրանի տարողությունը՝ 28.0+-0.5
 • Լիցքավորված ածխածնի երկօքսիդի կշիռը՝ 20 կգ
 • Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ 20 0C МПа` 5.8
 • Հրդեհամարման նյութի մատակարման ժամանակահատվածը, ոչ պակաս 10 վրկ. (-20 0C +50 0C-ում)
 • Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -40 0C +50 0C
 • Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ՝ 4 մետր (-20 0C +50 0C)
 • Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 51 կգ
 • Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 1200 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 370 մմ
 • Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի
 • Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը` 5 տարի
 • Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն


Ածխաթթվային կրակմարիչ ОУ-25 (B.C.E)

 • Կրակմարիչի իրանի տարողությունը՝ 25+-1.25
 • Լիցքավորված ածխածնի երկօքսիդի կշիռը՝ 25+-1.25 կգ
 • Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ 20 0C МПа` 5.8
 • Հրդեհամարման նյութի մատակարման ժամանակահատվածը, ոչ պակաս 15 վրկ. (-20 0C +50 0C-ում)
 • Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -40 0C +50 0C
 • Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ՝ 4 մետր (-20 0C +50 0C)
 • Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 65 կգ
 • Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 1-500 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 220 480 մմ
 • Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի
 • Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը` 5 տարի
 • Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն


Կրակմարիչները նախատեսված են B.C.E դասի հրդեհների մարման համար
B-այրվող հեղուկներից առաջացած հրդեհները մարելու համար
C-այրվող գազերից առաջացած հրդեհները մարելու համար
E-էլեկտրականությունից առաջացած հրդեհները մարելու համար (մինչև 1000 V)