Finfire Ինքնաշխատ գունդ կրակմարիչ

 • Ընդհանուր կշիռը՝ 1.6 կգ, լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 1.3 կգ
 • Հրդեհամարման փոշու բաց թողնման ժամանակը, 3 վրկ.
 • Հրդեհամարման մոդուլի տրամագիծը՝ 150 մմ
 • Հրդեհամարման ժամանակ պահպանվող տարածքը՝ 5 մ3
 • Հրդեհամարման մոդուլը օգտագործվում և պահպանվում է՝ -50 0C +90 0C
 • Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն


МПП "Буран-2.5 В" պայթող

 • Ընդհանուր կշիռը՝ 14.5 կգ, լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 2.5 կգ
 • Ընդհանուր կշիռը՝ 14.5 կգ, լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 2.5 կգ
 • Հրդեհամարման մոդուլի ամրացման բարձրությունը՝ 2.5-3.0 մետր
 • Աշխատանքային ճնշումը հրդեհամարման մոդուլի, մեջ 1.5+-0.1 МПа
 • Հրդեհամարման փոշու բաց թողնման ժամանակը, 15 վրկ.
 • Ջերմային փականի բացման ջերմաստիճանը՝ 30+2 0C
 • Հրդեհամարման մոդուլի բարձրությունը՝ 240 մմ, տրամագիծը՝ 185 մմ
 • Հրդեհամարման ժամանակ պահպանվող տարածքը՝ 16 մ3
 • Հրդեհամարման մոդուլը օգտագործվում և պահպանվում է՝ -50 0C +50 0C
 • Հրդեհամարման մոդուլի վերալիցքավորման ժամկետը, ոչ պակաս` 5 տարի
 • Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն


МПП "Буран-8 У" պայթող

 • Ընդհանուր կշիռը՝ 10 կգ, լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 8 կգ
 • Հրդեհամարման մոդուլի ամրացման բարձրությունը՝ 3.0-3.5 մետր
 • Աշխատանքային ճնշումը հրդեհամարման մոդուլի, մեջ 1.5+-0.1 МПа
 • Հրդեհամարման փոշու բաց թողնման ժամանակը, 15 վրկ.
 • Ջերմային փականի բացման ջերմաստիճանը՝ 70+2 0C
 • Հրդեհամարման մոդուլի բարձրությունը՝ 330 մմ, տրամագիծը՝ 185 մմ
 • Հրդեհամարման ժամանակ պահպանվող տարածքը՝ 20 մ3
 • Հրդեհամարման մոդուլը օգտագործվում և պահպանվում է՝ -50 0C +50 0C
 • Հրդեհամարման մոդուլի վերալիցքավորման ժամկետը, ոչ պակաս` 5 տարի
 • Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն


МПП "Буран-8 У" ունիվերսալ

 • Ընդհանուր կշիռը՝ 10 կգ, լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 8 կգ
 • Հրդեհամարման մոդուլի ամրացման բարձրությունը՝ 3.0-3.5 մետր
 • Աշխատանքային ճնշումը հրդեհամարման մոդուլի, մեջ 1.5+-0.1 МПа
 • Հրդեհամարման փոշու բաց թողնման ժամանակը, 15 վրկ.
 • Ջերմային փականի բացման ջերմաստիճանը՝ 70+2 0C
 • Հրդեհամարման մոդուլի բարձրությունը՝ 420 մմ, տրամագիծը՝ 185 մմ
 • Հրդեհամարման ժամանակ պահպանվող տարածքը՝ 32 մ3
 • Հրդեհամարման մոդուլը օգտագործվում և պահպանվում է՝ -50 0C +50 0C
 • Հրդեհամարման մոդուլի վերալիցքավորման ժամկետը, ոչ պակաս` 5 տարի
 • Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն


МПП "Буран-8 Н" պատի

 • Ընդհանուր կշիռը՝ 10.5 կգ, լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 8 կգ
 • Հրդեհամարման մոդուլի ամրացման բարձրությունը՝ 3.0-3.5 մետր
 • Աշխատանքային ճնշումը հրդեհամարման մոդուլի, մեջ 1.5+-0.1 МПа
 • Հրդեհամարման փոշու բաց թողնման ժամանակը, 15 վրկ.
 • Ջերմային փականի բացման ջերմաստիճանը՝ 70 0C
 • Հրդեհամարման մոդուլի բարձրությունը՝ 420 մմ, տրամագիծը՝ 185 մմ
 • Հրդեհամարման ժամանակ պահպանվող տարածքը՝ 32 մ3
 • Հրդեհամարման մոդուլը օգտագործվում և պահպանվում է՝ -50 0C +50 0C
 • Հրդեհամարման մոդուլի վերալիցքավորման ժամկետը, ոչ պակաս` 5 տարի
 • Արտադրող երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն


Հրդեհամարման մոդուլները նախատեսված են A.B.C.E դասի հրդեհների մարման համար
A-այրվող պինդ (ծխացող) նյութերից առաջացած հրդեհները մարելու համար
B-այրվող հեղուկներից առաջացած հրդեհները մարելու համար
C-այրվող գազերից առաջացած հրդեհները մարելու համար
E-էլեկտրականությունից առաջացած հրդեհները մարելու համար (մինչև 1000 V)