Կրակմարիչների վերալիցքավորում և փորձարկում

«Պոժմաստեր» ՍՊԸ - ն Ռուսաստանի Դաշնությունից ներմուծել է СЗП-02гу станция зарядная порошковая և СЗУ-03НД станция зарядная углекислотная սարքավորումները որոնց միջոցով իրականացնում է կրակմարիչների փորձարկում և վերալիցքավորում:

Տվյալ սարքավորումները համարվում են արտադրական վտանգավոր օբյեկտներ ուստի գրանցված են ՀՀ ԱԻՆ ռեեստրում և անցել են փորձաքննություն ստանալով շահագործման դրական եզրակացություն: