Հրդեհային ինքնաշխատ համակարգի մոնտաճում:

Պոժմաստեր ՍՊԸ-ն կատարում է հրդեհային ինքնաշխատ և անվտանգության համակարգերի նախագծում և տեղադրում: